004 001 002 005 006 003
004 001 002 005 006 003

นโยบาย

เราทีมงาน WheyDD สรรหา สินค้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ รวมถึงสินค้ายอดนิยมทางด้านสุขภาพ จาก
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ มาบริการให้ท่านได้เลือกชมและซื้อหาได้โดยตรงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทาง
โทรศัพท์จากทุกที่ โดยที่ท่านไม่จำเป็นเดินทางไปเลือกซื้อที่ร้านเองซึ่งเสียเวลาทั้งเวลาและค่าเดินทาง พร้อมทั้งอำนวย
ความสะดวกท่านในการชำระค่าสินค้าได้หลายช่องทาง ส่งสินค้าให้ท่านอย่างรวดเร็ว

ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากเรา ทั้งในการสั่งสินค้า หรือจัดส่งสินค้า ทางเรายินดีที่จะรับผิดชอบทั้งหมด

หากท่านมีความประสงค์ต้องการคืนสินค้า ทางเรามีความยินดีรับคืนสินค้าโดยไม่ถามสาเหตุใดๆ หากสินค้านั้นไม่ได้ถูกแกะหรือมีความเสียหาย โดยทางลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบค่าส่งของกลับคืนมาทางเรา

นอกจากนั้นทางเราถือข้อมูลส่วนตัวของท่านถือเป็นความลับของทาง WheyDD ที่ต้องรักษาไม่ให้เผยแพร่ไป
ในทางใดทางหนึ่ง หรือป้องกันการเจาะเข้าหาข้อมูลใน website ของเรา

การสั่งสินค้า

ทางร้านเรา มี 2 รูปแบบให้ลูกค้าเลือกดังนี้
        1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website
        ท่านลูกค้าสามารถ อ่านรายละเอียด และคัดเลือกสินค้าที่ต้องการจากทาง website ได้โดยตรง โดยโปรแกรม
จะคำนวณเงิน ส่วนลดที่ได้ และค่าขนส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า จัดส่วนลด
หรืออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปทางเราอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ
สมัครสมาชิกในครั้งแรกของการสั่งซื้อผ่าน website
        การสั่งซื้อโดยผ่านทาง website โดยท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดย ผ่าน Paysbuy หรือ Paypal
ซึ่งเป็นธนาคาร Online ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดและได้รับความนิยมที่สุด สำหรับการรูดบัตรเครดิตผ่านทาง Internet
โดยท่านสามารถรูดบัตรเครดิตทั้ง American Express, Master Card และ Visa Card โดยรับรองความปลอดภัย
ทั้งสองระบบได้ 100%  และนอกจากนั้นในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในการใช้บัตรเครดิต ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารต่างๆ ตามทีเรามีอยู่ใน list

        2. สั่งซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์
        โดยท่านสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์ 086-142-1777 เรามีพนักงานรับสายตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยท่านบอก
ชื่อของท่าน,รหัสสินค้า, ชื่อสินค้าที่ต้องการและจำนวนสินค้า ทางร้านจะคำนวณค่าขนส่ง และจะแจ้งยอดรวมทั้งหมดกับ
ท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ download และ/หรือ พิมพ์ cataloge จาก website ของเรา
Download Catalog
เพื่อความสะดวกของท่านในการเลือกสั่งซื้อสินค้า
        ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ทางเราสงวนสิทธิในการชำระค่าสินค้าผ่านทางการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ต่างๆตามที่เรามีอยู่ใน list เท่านั้น  

 
 
 


การชำระค่าสินค้า
ทางร้านเรา มี 2 รูปแบบให้ลูกค้าเลือกดังนี้
        1. ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต
        ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website ของเรา ท่านก็สามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตขอท่านได้โดย
ผ่านระบบของทาง Paysbuy และ Paypal ซึ่งทางเราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ โดยขั้นตอนการใส่หมายเลขบัตรและการยืน
ยันการชำระจะเป็นไปตามมาตรฐานของทาง Paysbuy และ Paypal ทั้งนี้เราสงวนสิทธิ์ การชำระด้วยบัตรเครดิตของ
คนที่สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
        บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ได้คือ American Express, Master Card และ Visa Card
        เมื่อท่านได้ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้ว  ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป พร้อมส่งเอกสารการ
ชำระเงิน และใบเสร็จไปพร้อมสินค้า  และทางลูกค้าจะได้รับการยืนยันการจัดส่งสินค้าผ่านทาง e-mail ของท่านที่ให้มา
นอกจากนั้นท่านสามารถติดตามสถานะการยืนยันซื้อสินค้า, การชำระเงินและ การจัดส่งสินค้าจาก website ของเราโดย
ผ่านทางเลขสมาชิก และ password ของท่าน
         
        2. ชำระค่าสินค้าด้วยการโอน/จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
        ท่านสามารถชำระค่าสินค้า โดยการโอนหรือฝากเข้า บัญชีธนาคาร
        รายชื่อบัญชีธนาคารที่ท่านจ่ายได้
        a) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลท์แอนด์บอดีบิวดิง
            หมายเลขบัญชี : 268-202800-2
            ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
            สาขาย่อย ท็อปส์ สุขาภิบาล 3

        เมื่อท่านได้โอน/ชำระเข้ามาในธนาคารตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินดังกล่าวได้หลาย
วิธีตามที่ท่านสะดวกดังนี้
       a) ในกรณีที่ท่านสั่งสินค้าผ่านทางเวปไซด์ WheyDD ของเรา และชำระสินค้าโดยผ่านทางโอนเข้าบัญชี ท่าน
           สามารถยืนยันการโอนได้โดยเข้ามาใน website พิมพ์ เลขที่สมาชิก password เลือกรายการ รอการชำระเงิน
           เลือกยืนยันการโอน ท่านเพียงกรอกข้อมูลของใบโอน ก็เป็นที่เรียบร้อย ทางเราจะตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูล
           ถูกต้องเราจะจัดส่งสินค้า
           ให้ท่านภายในวันถัดไป พร้อมทั้งยืนยันการจัดส่งสินค้าผ่านทาง e-mail ของท่าน
      b) หากท่านไม่สะดวกในวิธีข้างต้น ท่านยังสามารถโทรมายืนยันกับทางเราก็ได้ โดยโทรมาที่ 086-142-1777
           (คุณต๊อก) หากข้อมูลถูกต้อง เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่นเดียวกัน


การส่งสินค้า
        ทางร้านจัดส่งสินค้าในทุกๆ วัน โดยจัดส่งเป็นพัสดุทางไปรษณีย์ซึ่งจะเป็นการจัดส่งแบบ ธรรมดาลงทะเบียน
หรือ EMSจะขึ้นอยู่กับทางท่านเป็นผู้เลือก ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ต่างกัน พัสดุที่ส่งมาจะประกอบด้วยสินค้า,
ใบแสดงรายละเอียดสินค้า และใบเสร็จรับเงิน

        หากท่านพบว่าได้สินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือได้รับความเสียหาย ท่านสามารถแจ้งทางเราได้ทันทีโดย
โทรมาที่ 086-142-1777(คุณต๊อก)

        ท่านสามารถติดตามสถานะ การจัดส่งสินค้าจากเวปไซด์ไปรษณีย์ (www.thailandpost.com) หากท่านเห็นว่า
ได้สินค้าช้าเกินไป หรือยังไม่ได้สินค้า ท่านสามารถแจ้งทางเราได้โทรมาที่ 086-142-1777(คุณต๊อก) เช่นเดียวกัน ทาง
เราจะดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด และจะแจ้งท่านกลับทันที

        การรักษาความลับข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของลูกค้า เราถื่อความลับของลูกค้า เป็นความสำคัญ
อันดับแรก ซึ่งเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านไปในทางอื่นรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือขาย
ข้อมูลของท่าน และจะมีมาตรการป้องกันการล้วงข้อมูลจากภายนอก
 
        - การใช้บัตรเครดิต
        ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกผ่านเข้าไปยัง website PaysBuy และ  PayPal ซึ่งเป็น website ที่มีชื่อเสียง        
        ความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมที่สุด สำหรับการรูดบัตรเครดิตผ่านทาง Internet
        จะไม่มีการเก็บข้อมูลด้านบัตรเครดิตไว้ในฐานข้อมูลของเรา
        ใบเสร็จ/หลักฐานจากการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิดจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้า 
        หากท่านได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วแต่ประสบปัญหา เช่นมีการเรียกเก็บเงินเกินจากที่กำหนดชำระ หรือมี
        การเรียกเก็บหลายครั้ง กรุณาแจ้งกลับมาที่เราโดยตรง เรายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ชำระเกินมา หากท่านต้อง
        การทราบรายละเอียดด้านการรักษาความลับด้านการผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก
        https://www.paysbuy.com/privacynPolicy.aspx และ     
        https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_security-center-outside 

 

หากท่านมีความกังวลหรือมีความสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 086-142-1777(คุณต๊อก)

หรือ e-mail ( CS@WheyDD.com)

 

 
ขอแสดงความนับถือ

CS@WheyDD.com
ระบบโดย OpenCart
wheydd เวย์โปรตีน © 2017 | ภาษาไทยโดย Opencart2004